Skip to Content

Вдосконалено Порядок видалення дерев, кущів, газонів і квітників (у населених пунктах)

Кабінетом Міністрів України 11.04.2012 прийнято розроблену Мінрегіоном постанову № 349 «Про внесення змін до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» (далі – постанова № 349).
Статтею 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» передбачено, що охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду, здійснюється за рахунок коштів їх власників або користувачів відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку; видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України; не потребує отримання дозволу (ордера) на видалення зелених насаджень виконання робіт на підставі одного з документів, визначених частиною першою статті 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (повідомлення про початок виконання будівельних робіт, декларація про початок виконання будівельних робіт, дозвіл на виконання будівельних робіт). Відновна вартість сплачується до прийняття об’єкта в експлуатацію.
З огляду на вищевикладене постановою № 349 вдосконалено Порядок видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045 (далі – Порядок): передбачено у ньому обов’язок користувачів і орендарів земельних ділянок, відведених для забудови, сплачувати відновну вартість зелених насаджень, що підлягають видаленню, на підставі одного з документів, визначених частиною першою статті 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».
Отже обов’язок сплатити відновну вартість зелених насаджень виникає у замовника в момент:
направлення замовником повідомлення про початок виконання будівельних робіт Державній архітектурно-будівельній інспекції України або її територіальному органу (далі – інспекції державного архітектурно-будівельного контролю) за місцезнаходженням об’єкта будівництва;
реєстрації відповідною інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю декларації про початок виконання будівельних робіт;
видачі замовнику відповідною інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю дозволу на виконання будівельних робіт.
2. З метою забезпечення законності під час прийняття рішення щодо видалення зелених насаджень до складу відповідної комісії включено представників територіальних органів Держекоінспекції.
3. Оскільки аварійні, сухостійні і фаутні дерева можуть набувати такого стану як внаслідок природних чинників, так і неправомірних дій певних осіб, постановою № 349 передбачено, що причина набуття деревом відповідно стану зазначається в акті його обстеження.
Таким чином, за результатами складання акта обстеження зелених насаджень і за наявності ознак їх умисного пошкодження, знищення балансоутримувач чи власник відповідного об’єкта благоустрою може звернутися до територіального органу Держекоінспекції чи органу внутрішніх справ щодо вчинення адміністративного правопорушення за статтею 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення або злочину за статтею 270-1 Кримінального кодексу України відповідно.
4. Пунктом 4 Порядку передбачено, що компетентний орган у місячний строк після надходження зазначеного проекту приймає рішення про видалення зелених насаджень і наступного дня видає заявнику його копію для оплати відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню.
Відповідно до статті 63 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок власних,
визначених законом, джерел; склад доходів місцевих бюджетів визначається Бюджетним кодексом України та законом про Державний бюджет України.
У статті 69 Бюджетного кодексу України передбачено, що до доходів загального фонду місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать серед інших доходи загального фонду місцевих бюджетів, що визначаються законом про Державний бюджет України.
Згідно зі статтею 10 Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» у 2012 році до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать, зокрема, доходи, що підлягають зарахуванню до місцевих бюджетів відповідно до законодавства та є такими, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.
Зважаючи на пункт 1 резолютивної частини рішення Конституційного Суду України від 09.09.2008 № 12-рп/98 «Справа про тлумачення терміну «законодавство», поняттям «законодавство» охоплюються постанови Кабінету Міністрів України.
Враховуючи викладене, у постанові № 349 прямо передбачено, що відновна вартість зелених насаджень сплачується до відповідного місцевого бюджету.
Сплата відновної вартості зелених насаджень на рахунки комунальних чи інших підприємств є неправомірною.
5. Водночас, оскільки досить часто особи користуються земельними ділянками, на яких вони протягом тривалого періоду часу самостійно ведуть господарство (у т.ч. висаджують власні зелені насадження і видаляють їх) але з незалежних причин (тяганина з оформленням права власності, часті зміни законодавства, що регулює ці відносини тощо) не мають відповідних державних актів на право власності на земельну ділянку, постановою № 349 передбачено таке: відновна вартість зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, що відведена в установленому порядку фізичній або юридичній особі (крім відновної вартості зелених насаджень, посаджених (створених) цією особою), сплачується під час передачі такої ділянки у власність відповідної особи.
Таким чином завдяки прийняттю постанови № 349 вдосконалено Порядок шляхом приведення його у відповідність до законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про архітектурну діяльність», «Про регулювання містобудівної діяльності», зважаючи на зміни до них і на недоліки чинної редакції Порядку, виявлені під час його застосування, а саме передбачено:
обов’язок користувачів і орендарів земельних ділянок, відведених для забудови, сплачувати відновну вартість зелених насаджень, що підлягають видаленню, у разі будівництва об’єкта архітектури на підставі одного з документів, визначених частиною першою статті 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
включення представників територіальних органів Держекоінспекції до складу відповідної комісії;
при видаленні аварійних, сухостійних і фаутних дерев причина набуття деревом цього стану зазначається в акті обстеження;
сплату відновної вартості зелених насаджень до відповідного місцевого бюджету;
несплату відновної вартості зелених насаджень у разі набуття користувачем права власності на земельну ділянку, на якій розташовано зелені насадження, створені (посаджені) цим користувачем.
Прийняття постанови № 349 сприятиме збереженню зелених насаджень у межах населених пунктів та посиленню відповідальності за їх знищення або пошкодження.

Джерело:  minregion.gov.uaЗнаете ли Вы, что можно

  • приобретать, хранить, передавать и продавать другим лицам пневматическое оружие калибра до 4,5 мм и скоростью полета пули до 100 м/с без разрешения органов внутренних дел(ст.190...

Знаете ли Вы, что нельзя

  • пребывать на территории Украины иностранцам (личностям без гражданства), незаконно пересекшим границу в течение времени, необходимого для получения ответа от органа миграционной...