Skip to Content

Исполнение наказаний

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення права на листування осіб, які тримаються під вартою, та засуджених осіб

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у статті 113 Кримінально-виконавчого кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 3-4, ст. 21):
частину четверту викласти в такій редакції:

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо забезпечення прав засуджених осіб в установах виконання покарань

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до Кримінально-виконавчого кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 3 - 4, ст. 21) такі зміни:
1) статтю 5 після слів “перед законом” доповнити словами “поваги до прав і свобод людини”;
2) у статті 7:
частину другу викласти в такій редакції:

Голосование поправок к Закону Украины про амнистию 12.12.2008 года

Материал из стенограммы заседания Верховной Рады (от 12.12.2008 года)

11:30:07
Шановні колеги, оголошується розгляд проекту Закону про амністію (друге читання). Доповідач – голова підкомітету Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Мопсик Володимир Романович. Є Володимир Романович? Прошу.

11:31:12
МОЙСИК В.Р.

З А К О Н У К Р А Ї Н И Про амністію вiд 12.12.2008 № 660-VI

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 15, ст.189 )

Керуючись принципом гуманізму, відповідно до статті 92 Конституції України
254к/96-ВР ), положень Кримінального кодексу України ( 2341-14 ) і Закону України

Кримінально-виконавчий кодекс України, глава 4-8 статті 22-35

Глава 4
НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ. УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ВИПРАВЛЕННІ І РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ЗАСУДЖЕНИХ

Стаття 22. Прокурорський нагляд за виконанням кримінальних покарань

1. Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні кримінальних покарань в органах і установах виконання покарань здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами відповідно до Закону України "Про прокуратуру".

2. Органи і установи виконання покарань зобов'язані виконувати постанови і вказівки прокурора щодо додержання порядку виконання покарання, встановленого кримінально-виконавчим законодавством.

Стаття 23.

Кримінально-виконавчий кодекс України, глава 1-3, статті 1-21

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Законами України
 від 1 грудня 2005 року N 3166-IV,ОВУ, 2005 р., N 51, ст. 3175,
 від 20 грудня 2005 року N 3235-IV, ОВУ, 2005 р., N 52, ст. 3251,
 від 16 березня 2006 року N 3559-IV, ОВУ, 2006 р., N 14, ст. 965,
 від 19 грудня 2006 року N 489-V

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

РОЗДІЛ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

Стаття 1. Мета і завдання кримінально-виконавчого законодавства України

1.

Ленты новостей


Знаете ли Вы, что можно

  • ограничивать свободу передвижения людей на частных земельных участках, в том числе и взятых в аренду у государства(таковых уже около 1,1 миллиона гектар)(ст.12 Закона Украины “О...

Знаете ли Вы, что нельзя

  • ограничивать свободу передвижения людей на частных земельных участках, в том числе и взятых в аренду у государства(таковых уже около 1,1 миллиона гектар)(ст.12 Закона Украины “О...