Skip to Content

Законы

Законы, Указы, Постановления и прочие нормативные акты

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення права на листування осіб, які тримаються під вартою, та засуджених осіб

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у статті 113 Кримінально-виконавчого кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 3-4, ст. 21):
частину четверту викласти в такій редакції:

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо забезпечення прав засуджених осіб в установах виконання покарань

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до Кримінально-виконавчого кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 3 - 4, ст. 21) такі зміни:
1) статтю 5 після слів “перед законом” доповнити словами “поваги до прав і свобод людини”;
2) у статті 7:
частину другу викласти в такій редакції:

З А К О Н У К Р А Ї Н И Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні

Цей Закон створює правові основи діяльності друкованих
засобів масової інформації (преси) в Україні, встановлює державні
гарантії їх свободи відповідно до Конституції України
( 254к/96-ВР ), Закону України "Про інформацію" ( 2657-12 ) та
інших актів чинного законодавства і визнаних Україною
міжнародно-правових документів.

Голосование поправок к Закону Украины про амнистию 12.12.2008 года

Материал из стенограммы заседания Верховной Рады (от 12.12.2008 года)

11:30:07
Шановні колеги, оголошується розгляд проекту Закону про амністію (друге читання). Доповідач – голова підкомітету Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Мопсик Володимир Романович. Є Володимир Романович? Прошу.

11:31:12
МОЙСИК В.Р.

З А К О Н У К Р А Ї Н И Про амністію вiд 12.12.2008 № 660-VI

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 15, ст.189 )

Керуючись принципом гуманізму, відповідно до статті 92 Конституції України
254к/96-ВР ), положень Кримінального кодексу України ( 2341-14 ) і Закону України

Ленты новостей


Знаете ли Вы, что можно

  • пребывать на территории Украины иностранцам (личностям без гражданства), незаконно пересекшим границу в течение времени, необходимого для получения ответа от органа миграционной...

Знаете ли Вы, что нельзя

  • обменять в течение 14 дней непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный у продавца, если товар не удовлетворил его по форме, фасону, цвету или по другим причина...

новые экологически чистые методы чистка воды в бассейне исчезают неприятные привкусы запах